W pewnych okolicznościach życia, stajemy przed sprawami w których samodzielne podjęcie decyzji przekracza nasze kompetencje, a niejednokrotnie może działać na naszą niekorzyść. W taki przypadku najrozsądniej jest poszukać sprawdzonego radcę prawnego, który pomoże i udzieli wszelkiej pomocy w zakresie prawa własności do nieruchomości.

W jakim przypadku szukać pomocy u radcy prawnego, w zakresie prawa własności nieruchomości?

Wszelkie sprawy administracyjne związane z zastosowaniem prawa, a szczególnie te w których możemy być poszkodowani, lub może działać na naszą szkodę winny być skonsultowane z radcą prawnym. Kancelarie prawne specjalizujące się szczególnie w zakresie prawa nieruchomości, oferują czynności prawne w takich przypadkach, jak doradztwo prawne, sporządzanie umów, sprawdzanie umów pod kątem prawnym, udział w konsultacjach ze stronami sporu, reprezentowanie klienta przed sądem lub organami administracyjnymi. Nawet w tak, wydawało by się prostej sprawie, jak wynajem mieszkania czy lokalu handlowego, jest ważnym powodem aby skorzystać z porad prawnych. Wszelkie zabezpieczenie naszych interesów na drodze prawnej oszczędzi nam kłopotów i problemów z potencjalnym najemcą.

Nieruchomość- definicja prawna

Aby wiedzieć kiedy skorzystać z porady radcy prawnego w dziedzinie nieruchomości, warto wiedzieć że definicja prawna obejmuje wszelkie grunty, budynki związane z gruntem takie jak domy, biurowce, fabryki, a nawet kioski lub garaże. Do nieruchomości wlicza się również lokale mieszkalne wydzielone w dużych budynkach takich jak bloki czy kamienice. Nieruchomością może także być, część lokalu wydzielonego przy podziale spadkowym, część domu, działki, gospodarstwa rolnego. W każdym z tych przypadków kiedy prawo do nieruchomości jest  niejasne lub zagmatwane skorzystanie z porad radcy prawnego staje się koniecznością.

Jaką  jeszcze pomoc oferuje radca prawny?

Radca prawny od nieruchomości oferuje pomoc w zakresie dużo większym, niż te wymienione wyżej. Wszelkie ekspertyzy z użytecznością drogi, wątpliwościami w trakcie zawierania umów deweloperskich, wszelkie opinie i ekspertyzy w zakresie hipoteki, zasiedzenia lub przeniesienia własności lub współwłasności na członka rodziny to sytuacje w których prawna pomoc jest niezbędna. Do radcy prawnego możemy się zwrócić także, w takim przypadku jak, wywłaszczenie lub ubieganie się o zwrot odszkodowania w przypadku nieprawnego zajęcia nieruchomości. O poradę prawną powinno się zwrócić w razie wszelkich spraw związanych z dokumentacją taką jak księgi wieczyste, wypisy z akt notarialnych czy sporządzenie wszelkich umów i aneksów do umowy.